DEN EROTISKE HAMSTER och STORKEN.

gårDagens kvinna: Thit Jensen (1876-1957)

thit

Egentligen Maria Kirstine Dorothea, dansk författare som skrev om kvinnans ställning i det moderna samhället. Hon försvarade äktenskapet och familjen mot mannens lättsinne och ivrade för sexuell upplysning och frivilligt moderskap. Bland verken återfinnes Elskovs forbannelse (1911), Den erotiske Hamster (1919) och pjäsen Storken (1929).

g:/mosaic/share/workareapost5792

Kronologi

Boucher.jpg

Francois Boucher (1703-1770): Modehandlerskan (1746).


Gudssystrar var flickor i det antika Babylon för vilka tempelprostitution påbjöds. De var förbjudna att gifta sig.

Läst

Ulfstjerna

* Tor Hedberg: Johan Ulfstjerna

Prisades högt som det välskrivna dramat när den kom. I dag har den lite fläkt av 40-talsfilm.

Words

floccinaucinihilipilification

The longest word in the Oxford English Dictionary. It means ”the action of estimating as worthless” – from 1741

Sett

2 RogueOne

* Rogue One – A Star War’s story – USA 2016 Gareth Edwards

En parallell till den ”riktiga” Star Wars. Alla dör för sakens skull i slutet. Man vill inte riskera att karaktärerna blir populärare än huvudserien.

2 rogue

2 9april

* 9. april /Invasionen av Danmark – Danmark 2015 Roni Ezra

Länge trodde jag att bara en dansk dog vid invasionen, en polis i Köpenhamn, men danskarna nere vid gränsen mot Tyskland visste inte att Danmark gett upp och fortsatte striderna. Det är en lite präktigt redovisande film. För mig låg intresset i att få information om den här något förbisedda händelsen.

2 9april2


Det populära temat hur man lämnar fabriken utgjorde filmdebut i Portugal 1896 filmat av Aurelio Da Paz Dos Reis. Detta ämne garanterade att åtminstone de som filmades kom till visningen. Bilder tagna på plats sågs som ett bevis på att det inte var något lurigt med filmen.