27 maj

gårDagens kvinna: Sankta Agnes

sankta agnes

Hon led martyrdöden år 304 när hon var 13 år. Efter att ha vägrat gifta sig med sonen till prefekten i Rom (hon var redan Kristi brud) berövades hon sina kläder och togs till en bordell där bara en man ville röra henne, varvid han genast blev blind. Hon botade honom. Hon brändes på bål, men lågorna rörde henne inte, varför hon halshöggs. Det här är bara några av legenderna kring hennes död.

Sett

disney valentine

* A Goofy look at Valentine’s day – USA 1983