”THE QUEEN OF 19th CENTURY SCIENCE” och SUSAN HAYWARD & JOHN WAYNE.

gårDagens kvinna: Mary Somerville (1780-1872)

somerville

Läkarhustru som bodde med sin man vid Royal Hospital, Chelsea, London. Hon gjorde experiment i parken och skrev om dem. Kompassnålen och solspektrum imponerade på de samtida lärda. Hon fick en förfrågan om hon kunde göra en sammanfattning av den franske fysikern Pierre de Laplaces svårtillgängliga verk Mécanique cèlest. Hon fick användning för sina egna studier i franska, grekiska, latin och matematik när hon inte bara tolkade verket, utan också reviderade det och lade till förklarande diagram. Mechanism of the Heavens (1831) ansågs som ett av 1800-talets viktigaste verk. I sin nästa bok, On the connexion of the physical science (1834) fann hon samband mellan så många vetenskapsgrenar att någon skapade ett ord för att kunna ge en beskrivning: scientist, analogt med artist. Hennes byst står i den engelska vetenskapsakademins samlingssal, dit hon inte hade tillträde eftersom hon var kvinna. Hennes böcker användes i undervisningen på universiteten där varken hon eller hennes döttrar fick studera.

somerville x
Skotsk tio-pundsedel.

 

Somerville 5

Kronologi

Murillo

Bartolomé Esteban Murillo (1617-82): Två kvinnor i ett fönster (ca 1670).

Sett

nattfilmen

MAIDEN FLIGHT

* Maiden flight of German airship – England 1908 prod: British Pathé

* Paris fashions – England/Frankrike 1909 prod: British Pathé

* The island of St Kilda – England 1908 1910? prod: British Pathé

* London – Sidney Street siege – England 1911 prod: British Pathé

SETT TIDIGARE

death jump

* Death Jump – Franz Reichelt jumps off the Eiffel Tower – England/Frankrike 1912 prod: British Pathé – hans sista uppfinning

* A new sport – England/Frankrike 1912 prod: British Pathé – cycle skating

* Pathe’s Animated Gazette 1st Edition 227 – England/Frankrike 1913 prod: British Pathé

* King George V in Paris – England/Frankrike 1913 prod: British Pathé

* Palace pandemonium – England 1914 prod: British Pathé

frukostfilmen

daydream

* Gryozy /Grezy /Daydreams – Ryssland 1915 Evgenii Bauer

kvällsfilmen

fighting

* The fighting Seabees – USA 1944 Edward Ludwig – med: John Wayne, Susan Hayward

SETT TIDIGARE

hit parade

* Hit parade of 1943 /Change of heart – USA 1942 Albert Rogell – med: Susan Hayward, Count Basie, the Golden Gate Quartet

* The last gangster – USA 1937 Edward Ludwig – stóry: William Wellman – med: Edward G Robinson, James Stewart

* They came to blow up America – USA 1943 Edward Ludwig

blow up