5 juli

gårDagens kvinnor: Lucretia Mott (1793-1880) & Elizabeth Cady Stanton (1815-1902)

mottstanton_600px

I juli 1848 hölls den första konferensen för kvinnans rättigheter, i Seneca Falls, New York, organiserad av Mott och Stanton. Resolutionen förklarade att kvinnan var mannens like och att kvinnor skulle ha rösträtt. Endast en av konferensedeltagarna, Charlotte Woodward, levde fortfarande när rösträtten infördes. Mott fick inte tillräckligt många röster vid invalet till USA:s Hall of Fame 1935.

Läst

how to read erotic

* Flavio Febbraro: How to read erotic art

Det börjar alltid med Venus från Willendorf (även om Venus inte existerade 25 000 f Kr), men man vet aldrig var det slutar, när det gäller erotiken i konsten. Det här en systematisk och kronologisk genomgång av vad man ska titta efter i erotisk konst, det finns motsvarande för andra konstteman. En stor bild kommenteras i huvudtexten, bilddetaljer får särskild uppmärksam. En kulturhistorisk text ger det större sammanhanget. Det är lärorikt. Ta en bild om dagen före sänggående, så räcker boken en halvår.

erotic art

Sett

for_hem_och_hard_17

* För hem och härd – Sverige 1917 Georg af Klercker

forhemochhard2_678x543