Läst

* C Forgues: Powr Masters, vol. 1: $181CF

https://i0.wp.com/www.comicsreporter.com/images/uploads/powr_mastrs_thumb.JPG

En typisk tjejbok, om det nu finns något sådant, i blommig stil med tunna linjär och flummig handling, om det nu finns någon sådan. Märkligt nog går det inte att hitta författarens/tecknarens namn någonstans, utom på den lapp biblioteket klistrat på. Jag tänker inte leta efter volym 1. Men det kan ju bero på mina begränsningar också.

https://i0.wp.com/www.lambiek.net/artists/image/f/forgues_christopher/forgues_christopher.jpg

Sett

* Pacific Rim 3D – USA 2013 – Guillermo del Toro

* Visual training – Holland 1969 – Frans Swartjes

* The liberation of mannique mechanic – USA 1971 – Steve Arnold

* De Werkelijkeid van Karel Appel – Holland 1962 – Jan Vrijman

* Aos – Japan 1964 – Yoki Kari

* Spiste horisonter – Danmark 1950 – Wilhelm Freddie, Jørgen Roos

* Our lady of the sphere – USA 1969 – Larry Jordan

* Sur le borde de camera – Belgien 1932 – Henri Storck

Förr i tiden var chansen liten att man skulle kunna se de filmer man läste om, särskilt om de var lite annorlunda. Nu, med DVD, You Tube och andra filmarkiv på nätet, finns det anledning att gå tillbaka till de gamla böckerna och kompletera. Från i dag följer jag den här boken:

http://home.comcast.net/~flickhead/vogel_06.jpg

Hört

Kan vi inte sälja en bit av Sverige till utlandet och skapa en tax-free zon?