MÅNGA FORD & 1:a STUDENTSKAN.

gårDagens kvinna: Betty Maria Carolina Pettersson (1838-1885)

betty-pettersson.jpg
Sveriges första studentska när hon 1872 skrev in sig vid Uppsala universitet. Hon var hantverkardotter från Visby och hade arbetat som guvernant i olika familjer innan hon blev den första kvinna som fick studera vid ett svenskt universitet. 1875 blev hon den första kvinna som tog en fil kand, och när hon började som lärare vid Ladugårdslands pojkläroverk i Stockholm, blev hon den första kvinna som undervisade vid ett statligt läroverk för pojkar.

Kronologi

hals.jpg

Frans Hals (1581/5-1666): Zigenerskan (ca 1628-30)


Innan 1870 fick kvinnor i Sverige inte avlägga mogenhetsexamen (studentexamen), en förutsättning för att få studera vid universitet. Men flickor fick inte gå i statliga läroverk förrän 1928, så de som ville ta studenten var tvugna att läsa privat. Före 1923 kunde kvinnor med universitetsutbildning ändå inte få något statligt arbete; det stod i grundlagen att det bara gällde män. Efter 1923 var det bara poliser, militär och präster som var undantagna.

Läst

Arkitekten.jpg

* Bertil Böös (m fl): GöteborgsOperan. Arkitektens skisser

GöteborgsOperan har producerat många böcker. Här kan man se hur det kunde ha blivit.

Citat

Style and structure are the essence of a book, great ideas are hogwash.
Vladimir Nabokov

Sett

08 show

* Show business at war – USA 1943 John Ford

En kortfilm som berättar om de samlade insatserna för att underhålla soldaterna.

08 craving

* The craving – USA 1919 Francis Ford

Det var Johns bror Francis som först tog namnet Ford (i stället för O’Feeney). John, eller Jack som han kallade sig vid den här tiden, följde snart efter. Cameo Kirby (1923) var den första där han använde John. De flesta av världens stumfilmer är försvunna. Numera finns den informationen ofta på nätet, vilket gör att man inte behöver söka efter något som inte ens finns i verkligheten. Den här filmen har hittats vid Nederlandse Filmarchiv, vilket innebär att den har holländska mellantexter, så bjud hem en holländare om du vill förstå nyanserna.

08 by

* By Indian post – USA 1919 Jack Ford

An orphan

08-out.jpg

* Out with the fishermen – England 1947