22 april

gårDagens kvinna: Sirimavo Bandaranaike (1916-2000)

Sirimavo

Hustrun till Ceylons premiärminister Solomon Bandaranaike blev världens första kvinnliga premiärminister när maken dödades av en munk 1959. Hon innehade posten 1960-65.

Läst

Franz

* Franz Kafka: Eftersom jag älskar dig älskar jag hela världen

Det vill säga Kafkas brev från juli till december 1920. Jag läser kronologiskt allt som Kafka skrivit. Det har inneburit att jag vissa perioder haft upp till fyra olika böcker i gång samtidigt: en roman, dagböcker, opublicerade texter, noveller och breven, som är de som styr. Det här är den senaste delen i brevutgivningen. Eftersom K inte var särskilt produktiv under perioden har parallelläsningen bara varit några texter från andra halvan av 1920, publicerade i Till frågan om lagarna. Utgivarna gör det inte lätt för den som vill läsa på det här sättet. För min del hade böckerna gärna fått heta Brev juli till december 1920 och Texter 1920-1924. De poetiska titlarna gör det svårt att veta vilka volymer man ska leta efter. Dateringen av individuella texter kunde ha varit tydligare. Det är givande att läsa K på det här sättet eftersom man upptäcker att den ångest som finns i Processen är många gånger värre i de 500 brev han skrev till Felice Bauer under tiden strax innan. I den här volymen upprepar han i mindre skala samma känslostormar i breven till Milena Pollak. Nästan alla brev är till henne och de handlar hela tiden om brevskrivningen. Det är en befrielse för läsaren när det kommer ett par brev i slutet till systern Ottila David och vännen Max Brod. Där får man faktisk information om Kafkas situation när han tar in på sanatoriet Matliary. Fint efter en hel volym om ingenting. Nu är det bara att vänta på nästa brevvolym så kan jag a itu med resten av texterna, bland andra romanen Slottet, som redan är publicerad. Det är egentligen bara breven vi väntar på.

Sett

Technicolor

flaming2

The flaming forest 1926 Reginald Barker

Det finns två färgsekvenser, båda är bevarade.

flaming

22 muzikancy

* Muzykanci – Polen 1960 Kazimierz Karabasz

22 pacific

* Pacific 231 – Frankrike 1949 Jean Mitry

22 sailors

* Sailors without uniform – England 1940 Ivan Scott

Hört

Gershwin on the Internet

Katin
225. Katinkitschka
Delicious (film) 1931 – Lyrics: Ira Gershwin
No recordings found.

Katin2

29 mars

gårDagens kvinna: Lillian Russell

russell2_0001

Våren 1888 hade Russell huvudrollen i The Queen’s Mate på Broadway. När pjäsen gick på turné vägrade Russell bära silkesbyxor i en scen eftersom hon menade att vad som var acceptabelt i New York kunde vara skandalöst på landet. Dessutom var teatrarna dragiga och hon kunde bli förkyld. Producenten James Duff tog henne till domstol, men domaren dömde till hennes fördel, eftersom han ansåg att hennes figur var en nationell tillgång.

Läst

Kafka

* Franz Kafka: Man hör varandra bättre i mörker

Jag har klagat på det tidigare, det hade varit bättre om det framgick av omslaget att detta är Brev 1918 – juni 1920. Samma typ av poetiska titlar, textcitat från Kafka. förekommer även i volymerna med tidigare opublicerat material. Det blir jobbigt att hitta rätt volymen i hyllan, eller för min del, att veta vilken jag ska beställa från biblioteket när jag fortsätter min plan att läsa alla texter kronologiskt. Kafka skrev inte så mycket under den aktuella perioden, en del anteckningar bara, så det blev lite parallelläsning. Det verkar som om det återstår två brevvolymer innan utgivningen av Kafkas samlade verk är komplett, så nu blir det att vänta ett år eller så igen innan jag kan fortsätta. Inga större problem. Jag har annat att läsa, vilket torde framgå av den här spalten.

Sett

keep smiling

* Keep smiling — USA 1928 med: Jimmy Aubrey

Grabben som gör kommentarspåren på den här DVD:n har det osympatiska maneret att skratta åt sina egna skämt, precis som den där reportern på Västnytt. Och Jimmy Aubrey dissar han totalt, något som man gör i en recension men inte kommentarspår som ska vara informativ.

CHRISTMAS

* The Christmas miracle — USA 1912 24/12

3 mars

gårDagens kvinna: Matilda Rooney

christmas-farm-e1417322255991

Hon dog tillsammans med sin make på julafton 1885. Hon genom spontan förbränning, han genom rökförgiftning.

Läst

Book cover: Under byggandet av den kinesiska muren och andra texter ur kvarlåtenskapen (1916-19) av Franz Kafka

* Franz Kafka: Under byggandet av den kinesiska muren och andra texter ur kvarlåtenskapen (1916-19)

Utgivningen av Kafkas samlade skrifter fortsätter. Den senaste volymen är Man hör varandra bättre i mörker som omfattar breven från 1918 till juni 1920. Jag har tidigare klagat på hur svårt det är att få en överblick. Utgivningen består av fyra kategorier: 1) publicerade texter, inklusive de tre romanerna, 2) opublicerade texter, 3) dagböcker, 4) brev. Den som vill läsa texterna kronologiskt måste gräva en hel del. Med undantag för den enda volymen med dagböcker framgår det inte av omslaget vad det är för typ av texter innanför pärmarna. Information om när texter skrivits och publicerats är dold i förorden utan att upprepas i anknytning till respektive text. Den aktuella boken innehåller texter från Oktavhäfte A-H. Större delen av dem läste jag parallellt med den tidigare brevvolymen. Fortsättningen Till frågan om lagarna och andra texter ur kvarlåtenskapen (1920-24) visar sig börja under det andra halvåret 1920, det vill säga de tillhör nästa brevvolym. Kafka dog 1924, men det är svårt att gissa om de resterande breven från plats i en bok, och därmed utgivningen är klar. Återkommer när jag är klar med breven.

Här är något jag gjort själv för att få överblick:

D1: Dagböcker 1909 – november 1911
D2: Dagböcker december 1911 – 1913
D3: Dagböcker 1914 – 1923
D4: Fragment ur anteckningsböcker och lösa blad
D5: Raderna som Kafka strök

B1: Brev 1900 – oktober 1913
B2: Brev november 1912 – januari 1913 (Inte ens natten är tillräckligt mycket natt)
B3: Brev februari 1913 – februari 1914 (Jag har inga litterära intressen utan består helt av litteratur)
B4: Brev mars 1914 – augusti 1916 (Nu återstår bara att spetsas på pålar)
B5: Brev september 1916 – 1917 (Som att säga spädgris när man menar fet sugga)
B6: Brev 1918 – juni 1920 (Man hör varandra bättre i mörker)
B7: Brev juli 1920 –
B8: Brev – 1924

K1: Beskrivning av en kamp och andra texter ur kvarlåtenskapen – 1915
K2: Under byggandet av den kinesiska muren och andra texter ur kvarlåtenskapen 1916-1919
K3: Till frågan om lagarna och andra texter ur kvarlåtenskapen 1920-1924

T1: I straffkolonin och andra noveller
T2: Förvandlingen
T3: Den försvunne
T4: Processen

Sett

big eyes 1

* Big eyes — USA/Kanada 2014 Tim Burton

Här finns två problem. Tim Burton. Hans namn innebär vissa förväntningar på filmstil och ämnesval. Det här är en ytterst normal film.  Margaret Keane. Det är en film baserad på hennes liv, ”a true story”, och sådana filmer lider av att de måste hålla sig till sanningen (någorlunda), och som bekant är de flestas liv inte lika dramatiska som en påhittad historia. Men frånsett det.  Amy Adams är en sympatisk aktör som spelar en sympatisk karaktär. Filmer om konstnärer dyker inte upp särskilt ofta. Mike Leighs Mr Turner är mycket mer som en Tim Burton-film.

big eyes 2

big eyes 3

7 augusti

gårDagens kvinna: Hendrickje Stoffels

https://i0.wp.com/www.kunstkopie.de/kunst/rembrandt_hamerszoon_van_rijn/hendrickje_stoffels_im_bett_hi.jpg

När Rembrandts unga fru Saskia dog 1642 blev han ensam med sin nyfödde son. Enligt testamentet skulle han förlora hustruns arv om han gifte om sig.Efter tre miserabla, skuldsatta år, kom Hendrickje Stoffels till honom, en outbildad, kraftig tjänarinna, som blev hans hushållerska, sköterska för sonen, mor till en dotter, administratör av hans affärer och modell. De tycks aldrig ha gift sig. Hon dog 1667 av turberkulos, precis som Saskia.

Läst

http://image.bokus.com/images2/9789177423041_large

* Hans Blomqvist: Gemenskapen har sina demoner och ensamheten sina

Blomqvist är en av de två som översätter Kafkas samlade verk till svenska. Den här samlingen med tio essäer blir mycket en sammanfattning av kommentarerna och introduktionerna till de olika Kafka-volymerna. Det bli synpunkter om Kafka som brevskrivare  och tjänsteman, hans relationer till förläggare, vänner och oväsen. Och den fråga som man alltid tycks ställa om författare och konstnärer i dag: Hade Kafka Aspergers syndrom?

De samlade verken är notoriskt dåliga på struktur. Det är svårt att se hur de  texterna, breven och anteckningsböckerna förhåller sig till varandra i de olika volymerna. I de insiktsfulla essäerna finns det bara vaga antydningar till källhänvisningar och inga sidhänvisningar alls till den svenska utgåvan av Kafkas texter. Synd.

http://www.svd.se/migration_catalog/kafka-620_486930.svd/binary/a/Kafka-620

Kafka med systern Ottla.

Sett

https://i0.wp.com/img4.wikia.nocookie.net/__cb20090708162044/ourgang/images/5/52/Spook_spoofing.jpg

Our gang: Spook spoofing – USA 1928 14/1 Robert McGowan (Roach G-5)

Bokstaven G stod för de 2-aktare av Our gang som Roach producerade för MGM. 1-aktarna ingick i en K-serie.

https://i0.wp.com/www.lordheath.com/web_images/should_tall_men_marry__fav_scene_.jpg

* Should tall men marry? – USA 1928 15/1 Clyde Bruckman, med: Stan Laurel (Roach S-23)

Det här var Stan Laurels sista film innan han blev ena halvan av Laurel & Hardy. Nu kan jag lägga undan Rob Stones bok Laurel or Hardy.

Läst

https://i0.wp.com/aktivinsaljning.se/wp-content/uploads/2013/08/SomAttS%C3%A4gaSp%C3%A4dgris-296x460.jpg

* Franz Kafka: Som att säga spädgris när man menar fet sugga

Vad läser man när man är klar med Strindberg? Kafka kanske. Han fick inte alls till det på samma sätt, varken med skrivandet eller kvinnorna. Han är mest känd för Processen och för att vara svår. Det visade sig att han skrivit mer, men inte mycket, och svår, var han på ett helt annat sätt.

Bakhåll håller på att ge ut allt, i en nyöversättning av Hans Blomqvist och Erik Ågren som har blivit prisad. Men ingen kan vara glad åt det struliga sättet materialet presenteras. Varför ingen numrering av volymerna. Det som borde vara en övergripande rubrik, “Samlade skrifter”, är gömd som en underrubrik till en underrubrik. Och vad det är för typ av text får man ofta leta efter, Romaner, Noveller, Dagböcker eller Brev. Som i den senaste volymen med titeln Som att säga spädgris när man menar sugga. Inte ett spår på omslaget (utom dolt i baksidestexten) att det är frågan om Brev september 1916-1917.  Är det två eller tre brevvolymer som kommit tidigare, med lika uttrycksfulla titlar, och hur många fler kommer det?

De tre romanerna är det lätt att hålla reda på, sedan man lärt sig att Amerika egentligen heter Den försvunne. Men om volymen Under byggandet av den kinesiska muren är från serien med texter från kvarlåtenskapen eller serien med texter publicerade under Kafkas livstid kräver en liten forskningsinsats. Den är från den förra serien och följs av Till frågan om lagarna medan En svältkonstnär är från den senare serien, tror jag.

I förteckningen över vad som redan utgetts blir man inte klokare. Den är dessutom virrigt uppställd. Att alla titlar är i versaler gör inte det hela bättre.    Tänk så mycket mer informativt det hade varit om de samlats under respektive delserie och kompletterats med uppgifter om kommande volymer

Det är lika svårt att få en överblick inne i de volymer som består av en mängd texter och fragment. Förorden är informativa, men det är bökigt att leta efter information om enstaka texter allteftersom man läser dem. Varför inte ange i slutet av varje novell och fragment när den skrevs, när och var den först publicerats och när den första gången publicerats i Sverige. Vilken fin överblick man skulle få. Och hur det underlättar när man försöker läsa Kafka kronologiskt, som jag.

Att läsa allt som bevarats av Kafkas texter i den ordning han skrev dem ger insikter som annars kan gå förlorade. Från brev och dagböcker får man snart intrycket av att han var hypokondrisk, naiv och manipulerande. De 500+ breven under fem år till Felice Bauer är en mer klaustrofobisk upplevelse än Processen. I början kunde det vara 2-3 om dagen och de är fyllda av förebråelser, brev som hon inte svarat på i tid, eller inte tillräckligt utförligt, en fråga hon missat på rad 3 i fjärde stycket. De träffas sällan men förlovar sig. Kafka tenderar att styra och ställa i all korrespondens efter de första inledande breven. En serie brev till Felices väninna blir så upprörande att hon vid ett tillfälle när alla tre träffas i Berlin berättar för Felice om dem. Det leder till en brytning, att Kafka åker hem, och skriver Processen.

Det visade sig att Kafka är inte särskilt svår, Orson Welles film efter Processen är betydligt svårtillgängligare. Dessutom skriver han om nästan bara en sak, hur någon är på väg, genom en stad, en byggnad, på en gata och möter hinder som leder till resonemang som inte leder någon vart. Det är eviga variationer på frustrering och de är som tydligast och jobbigast i korrespondensen med Felice Bauer.
Så småningom börjar de skriva till varandra igen, och förlovar sig igen tills han får veta att han lider av lungsot och bryter igen. Den senaste volymen, Som att säga spädgris när man menar fet sugga, innehåller det sista brevet till Felice, äntligen! Allra sist bland decemberbreven 1917 finns ett brevutkast till henne, som en hotfull föraning om att det kanske inte är över än.
Bakhålls klantigaste insats är att ge ut en tunn, tunn volym med titeln Raderna som Kafka strök. Det är lite sensationalism över det. Det är inte särskilt många strukna passager och de blir här tagna ur sitt sammanhang. De hade gjort mer nytta om de inkluderats i respektive volym, något man kanske kan ändra på när det blir en andra upplaga.

http://litterarahandelser.files.wordpress.com/2013/09/fk15b.jpg?w=460

Sett

https://i0.wp.com/www.dvdjournal.com/reviewimgs/s/slapstickimgs/teddytrain.jpg

* Teddy at the throttle – USA 1917 (15/4) – Clarence Badger (KC-519) – med: Gloria Swanson

Från och med filmen The nick of time baby (11/2 1917, KC-510) fungerade distributionen igen. Konflikten mellan Keystone och Triangle hade lösts och Sennett fick sälja sina filmer separat från de andras.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/82/Bobby_Bumps%27_Fourth_(1917).webm/240px--Bobby_Bumps%27_Fourth_(1917).webm.jpg

* Bobby Bumps’ Fourth – USA 1917 (9/7) – Earl Hurd (Bray)

https://i0.wp.com/i1.ytimg.com/vi/Wjgpqra9It8/hqdefault.jpg

* Over the fence – USA 1917 (9/9) – Harold Lloyd & J Farrell MacDonald (Hal Roach)

Den första filmen med Lloyd som glasögonkaraktären.

https://i0.wp.com/i1.ytimg.com/vi/c0MtLwqkHkM/hqdefault.jpg

* Bobby Bumps starts for school – USA 1917 (17/9) – Earl Hurd (Bray)

https://i0.wp.com/i1.ytimg.com/vi/U3eJ-OWkqIo/hqdefault.jpg

* The sultan’s wife – USA 1917 (30/9) – Clarence Badger (KC-544) – med: Gloria Swanson

Det här var Keystones sista film för Triangle, som dock fortsatte att göra ett 30-tal Keystone-filmer efter att Mack Sennett lämnat studion. Den första Paramount-Mack Sennett Comedies blev A bedroom blunder (7/10 1917, MS-1). Av de 80 som producerades 1917-21 har jag bara sett tre och inte hittat någon på nätet, så de tycks vara sällsynta. Den sista blev Astray from the steerage (24/4 1921, MS-80), en av de tre jag sett.