EN MASSA BILLY BITZER och EN SIGNE HASSO.

Kronologi

16 Macke

August Macke (1887-1914): Kvinna i grön dräkt (1913).

Läst

världskriget

* Julian Thompson: Andra världskriget. Segern i Europa från D-dagen till Tredje rikets fall

Jag är väldigt förtjust i böcker som i olika fack innehåller faksimiler av dokument, kartor, brev, biljetter, tidningar, dagböcker… Ämnet intresserar mig och jag kan en del om det. Bilagorna är bra, men texten är torftig, långa beskrivningar av truppförflyttningar, tveksamheter (alla koncentrationsläger beskrivs som tvångsarbetsläger), konstigheter (Örnnästet nämns i en rubrik, men förekommer inte i texten, det är många missuppfattningar om nästet). Det finns betydligt bättre texter om andra världskriget.

Sett

nattfilmen

Assembling

* Assembling and Testing Turbines, Westinghouse Works – USA 1904 kamera: Billy Bitzer

* Cleveland Fire Department – USA 1903 kamera: Billy Bitzer (som senare blev Griffiths kameraman)

* Opening the Williamsburg Bridge – USA 1903 kamera: Billy Bitzer

SETT TIDIGARE

excavationb

* Pennsylvania Tunnel Exvacation – USA 1905 Billy Bitzer

* Coil Winding Section E, Westinghouse Works – USA 1904 kamera: Billy Bitzer

* Automobiling Among the Clouds – USA 1904 kamera: Billy Bitzer – en så tråkig film och ovanligt lång (8 minuter) för 1904, bilar som åker genom odefinierbar terräng

* Panorama of Machine Co. Aisle – USA 1904 kamera: Billy Bitzer

* Panorama View Street Car Motor Room – USA 1904 kamera: Billy Bitzer

* Steam Hammer – USA 1904 kamera: Billy Bitzer

* Testing Large Turbines – USA 1904 kamera: Billy Bitzer

* 2 A,M. in the subway – USA 1905 kamera: Billy Bitzer

* Logging in Maine – USA 1906 kamera: Billy Bitzer

frukostfilmen

walking
* Walking on air – USA 1936 Joseph Santley

kvällsfilmen

Johnny2

* Johnny Angel – USA 1945 Edwin L Marin – med: George Raft, Signe Hasso, Hoagy Carmichael

Johnny

VESTALER I ROM – INDIANER PÅ BIO och EN SKJUTANDE FARMOR.

Kronologi

vestaler

Vestaler var romerska jungfrur, prästinnor i dyrkan av Vesta. De valdes ut när de var 6-10 år och tjänstgjorde i 30 år, de första tio i lära. Sex av dem hade ansvaret för att den heliga elden aldrig slocknade; en symbol för Rom och dess existens. De levde i celibat och den som bröt mot det avrättades, endast tio fall är dokumenterade. De hade vissa privilegier: de kunde frige slavar och fängsla män enbart genom att röra vid dem. Kulten upphörde genom den kristne kejsaren Thodosius I försorg, och elden släktes.

Sett

nattfilmen

HER INDIAN

* Her Indian hero – USA 1912 Al Christie, Jack Conway, Milton J Fahrney – producerat av Nestor, Hollywoods 1:a filmstudion 27/10 1911.

frukostfilmen

Granny

* Granny get your gun – USA 1939 George Amy (efter en Perry Mason-bok, men utan Perry Mason)

kvällsfilmen
* The glass key – USA 1935 Frank Tuttle – m: George Raft, Ray Milland – efter en Dashiell Hammett-roman, även filmad 1942

glass key