KVINNLIG KUBIST – NAKEN MORGON och RAGNAROK.

gårDagens kvinna: Marie Laurencin (1883-1956)

Laurencin

Utbildad i porslinsmålning och oljemåleri. Hon blev en viktig del av det parisiska avant-gardet, medlem i Picassos cirkel och Section d’Or. Och älskarinna och musa till poeten Guilluame Apollonaire. Exil i Spanien under 1:a världskriget eftersom hon förlorade sitt medborgarskap när hon gifte sig med tyskfödde baronen Otto van Waëtjen. Efter skilsmässa återvände hon till Paris och fortsatte sitt arbete med måleri, akvareller, teckningar och tryck. Hon var en av de få kvinnliga kubisterna och hennes motiv var ofta kvinnor i grupp eller porträtt. På 100-årsdagen av hennes födelse öppnades ett Musée Marie Laurencin i Nagano, Japan. Där finns mer än 500 av hennes verk samlade.

Laurencin2

Kronologi

morgonen.jpg

Michelangelo (1475-1564): Morgonen (Detalj från Lorenzo de Medicis gravmonument, 1524-1531)


På 1100-talet spelade bönderna i England och Frankrike en stökig föregångare till fotbollen. Ibland bestod lagen av gifta kvinnor mot ogifta. På marknader kunde unga flickor tävlingsspringa för att få kläder i pris.

Läst

litteratur.jpg

* Hjalmar Söderberg: Litteratur och litteratörer 1-2

Förebilden till Hjalmar Söderbergs Samlade verk är Strindbergs, samma röda pärmar, men i ett litet knubbigare format och bara 17 volymer. De fyra romanerna publicerades först och nu har dessa två om ltteratur kommit, volym 11 och 12. Hos Strindberg fick vi nöja oss med ordförklaringar, Söderberg bjuder på utförligare löpande kommentarer, vilket är givande. Det är bra att veta bakgrunden till det man läser. Men för en serie noter i volym 2 har den förklarande texten fallit bort.

I en definitiv utgåva ska författarens text vara ren, hos Strindberg markerades inte vilka ord som förklarades, hos Söderberg vimlar det av noter, vilket i och för sig underlättar, men samtidigt är störande. Det hade varit bättre att placera dem i marginalen, utanför texten. Ibland förekommer text inom klammer, för att visa att det inte är Söderbergs, de hör också hemma i kommentardelen. Hos Strindberg var textkommentar noga förvisade till volymens andra halva, hos Söderberg dyker de upp här och där.

Men först titeln, den är klumpig. Vad är en litteratör? Betydelsen har tydligen skiftat, men skribent kommer kanske närmast, alltså ingen riktig författare. Det är oklart vilka det syftar på i det här fallet. Hade det inte varit klatschigare med “Litteraturkritik” bara, volym 13 heter Teaterkritik.

Det mest besynnerliga är att texterna är arrangerade i bokstavsordning efter den författare Söderberg recenserar, med samlingsrecensioner i del 2. Hade det inte varit så oändligt mycket bättre att få dem i kronologisk ordning, då hade vi kunnat följa Söderbergs utveckling från den första till hans sista. Nu avslutas boken med Zola och det säger ingenting. Författare i bokstavsordning hör hemma i ett register med sidhänvisning. Beskrivningen av dessa författare har också en egen avdelning i bokstavsordning i del 2. Alla andra författare som nämns i texterna, och det är många, tas upp i noterna. Nu måste läsaren ha båda volymerna till hands, vilket är opraktiskt om man ligger och läser eller om man lånat del 1 på biblioteket. För att det ska fungera ska texten i den första halvan av boken följas parallellt av kommentaren i den andra halvan. Och om en not bara hänvisar till en tidigare not är det bra att ange den noten direkt utan omvägen.

Volym 14 heter Tidskommentarer och polemik. Det är alltså liknande texter från tidningar och tidskrifter. Vilken spännande tanke om den tillsammans med Litteratur och Teater hade publicerats strikt kronologiskt. Då hade man verkligen kunnat följa Söderbergs utveckling. Och i den löpande kommentaren hade man kunna presentera de olika faserna i Söderbergs liv. Man hade även kunnat redovisa när Söderberg texter i de andra volymerna skrivits eller publicerats. Sammanhangen skulle bli tydligare. Vilken användbar handbok!

Det är oklart hur man ska uppfatta inledningen till varje recension. Att författarens namn i versaler och att publikationens namn och datum inom klammer är redaktionella är klart. Men är bokens titel och förlag Söderbergs rubrik. Ibland står det att texten var publicerad i Ord och bild, men i fotnoten står det att det är den inte alls, utan det vi läser är Söderbergs senast godkända text publicerad i Skrifter långt senare. Att man respekterar författares ändringar i senare upplagor av en bok är korrekt, men det blir fel om man går efter hans ändrade uppfattning långt senare. Man borde ha publicerat den ursprungliga texten och redovisat eventuella ändringar i noterna.

I inledningen till recensionerna står det ibland “Dagboken” med sidhänvisning. Tydligen skrev Söderberg dagbok, men jag har inte hittat någon förklaring,

Att recensionerna på norska är översättningar av Söderbergs texter framgår bara indirekt. Om man ska vara noga borde de placeras i noterna. I vissa fall störs läsningen av att någon placerat svensk översättning här och där inom klammer när man tror att det behövs hjälp med förståelsen. Det hade väl varit bättre att översätta allt tillbaka till svenska, eftersom det ändå inte är Söderbergs originaltext.

Man får intrycket att Söderberg själv inte var så noga. Han citerar ofta fel, både namn och texter. Han är ofta petigt nedlåtande i sina omdömen och direkt elak. En text för Ord och bild vägrade redaktören publicera av den anledningen.

Sett

7 captive

* The captive heart – England 1946 Basil Dearden

Vad hände med dem som blev kvar i Dunkirk. Om deras fångenskap under större delen av kriget berättas i den här filmen

THE CAPTIVE HEART, Michael Redgrave (center), 1946

7 thor

Thor: Ragnarok – USA 2017 Taik Waititi

7 thor2

An orphan

7-world.jpg

* A world is turning – England 1948

45 minuter tagningar från en planerad film med engelska svarta musiker och poeter som aldrig blev av.

BOUGHTON, VOGEL, SÖDERBERG, GARRELICK samt ett och annat krabbmonster.

gårDagens kvinna: Alice Boughton (1866-1943)

Boughton3

På 1890-talet öppnade hon en porträtt-ateljé i New York där hon under 40 år fotograferade tidens litterära och teatrala kändisar. Hon gjorde barnstudier och nakentablåer i allegoriska sammanhang.

Boughton2

Läst

Hjalmar 2

* Hjalmar Söderberg: Litteratur och litteratörer 2

Del 2 har samlat samlingsrecensioner och diverse litterära bråk. Uppskattar de utförligare kommentarerna (Strindberg hade bara  ordförklaringar) men här finns mycket som är konstigt. Återkommer efter att ha läst del 1.

vogel subversive.jpg

* Amos Vogel: Film as a subversive art

Den här var en klassiker på 70-talet. Alla fula filmers bibel, illustrerad. Min kopia är ett faksimil som jag hittade i Berlin mycket senare. Ca 50 filmer som jag inte sett hittade jag på nätet och de har jag redovisat allt eftersom i den här bloggen. När den kom fanns det för de flesta ingen chans att se filmerna. Nu när Internet är ett filmarkiv kan man läsa filmhistoria interaktivt.

garellick 1

* Robert Garellick: Bilden av Göteborg. färgfotografier 1910-19170. centrum – österut – söderut

Informativ och kunnig text till mängder av bilder, och kartor där man kan se exakt var bilden är tagen. I slutet kommer en överraskning, Helan och Halvan i Kronhusparken.


DAGENS RÅD: There was a lucky break for the winds in the orchestra.

SPÅDOMAR FÖR ÅR 2000:
* Bristen på olja leder till en massflytt till varmare länder.

DROGFRITT: Efter det första beviset på förekomsten av alkohol dröjde det hela 1500 år innan en egyptisk präst började prata om förbud inför sina lärjungar: ”Jag, er överordnad, förbjuder er att gå till tavernorna. Ni är degenererade som djur.”

FRIDA EFTER AUGUST
1934: Frida Uhls bok Frida: Strindbergs andra hustru översätts till svenska av Karin Boije.

Sett

7 Nitwits

* The Nitwitz – USA 1935 George Stevens – med: Bert Wheeler, Robert Woolsey

7 nitwits2

7 crab

* Attack of the crab monsters – USA 1958 Roger Corman

7 crab2

7 catch

* Catch as catch can – USA 1931 Marshall Neilan – med: Thelma Todd & ZaSu Pitts – Roach A-1 22/8

7 floating

* Ukigusa /Floating weeds – Japan 1959 Yasujiro Ozu

7 recreation

* Recreation – USA 1957 Robert Breer

7 dog

* A man and his dog – USA 1957 Robert Breer

7 johnson

* Too much Johnson – USA 1938 Orson Welles

7 imaginary

* Imaginary witness: Hollywood and the Holocaust – USA 2004 Daniel Anker

7 imaginary 2

7 orleans

* New Orleans – USA 1947 Arthur Lubin – med: Louis Armstrong, Billie Holiday, Woody Herman & Band
En fånig historia om hur jazzen föddes, men musiken!!! Ledmotivet “Do you know what it means, to miss New Orleans” ger nostalgiska återklanger till en av de bästa TV-serier som gjorts, Treme, om tiden efter Katarina, där den var slutmelodin i det sista avsnittet. Årets sista film, klockslaget kom innan slutet, precis som förr i tiden när det var nyårsfirande på biografer, efter klockor, dikt och tal fortsatte filmen med den sista akten. Det blev 1085 filmer och TV-serier under 2017.

7 orleans 2

SÖDERBERG – STOKER – CHANEY – WELLES – ENEQUIST och många fler (men inte Dracula).

gårDagens kvinna: Gerd Enequist (1903-1989)

Enequist

Befolknings- och bebyggelsegeograf. Avhandlingen Nedre Luledalens byar (1937) var ett pionjärarbete. Hon blev den första kvinnan på en professur (Geografi)  i Uppsala 1949. Hedersdoktor vid universitetet i Umeå.

Läst

Engberg ängel

* Magnus Engberg: En ganska spräcklig ängel. Hjalmar Söderberg i brev och bilder

En kort biografi utifrån bilder. Den andra halvan av boken upprepar Söderbergs liv, men nu enbart med brev (och ingen text av Engberg). Eftersom samma kapitelrubriker upprepas känns det som läsaren gör om samma resa igen. Mitt fel att jag inte insåg upplägget, men det skulle ha varit bättre om de hade varvats i varje kapitel.

Stoker Journal

* Elizabeth Miller & Dacre Stoker: The lost journal of Bram Stoker. The Dublin years

För det första är den inte ”lost”, bara lite bortglömd. För det andra är den inte särskilt upphetsande. För det tredje är den uppstyckad på ämnen, som egentligen inte är tillräckligt anmärkningsvärda för att frångå en mer traditionell kronologisk redovisning. Nu blir det orsak till ett flertal introduktioner som paradoxalt blir de intressantaste bitarna.

barnen språket

* Bo Johansson & Per Olov Svedner: Så erövrar barnen språket. Utveckling, störningar, stimulans

Konstig omslagsbild, som om den försökte säga något.

DAGENS RÅD

Hän-cynism
kläm en tin

SPÅDOMAR FÖR ÅR 2000
Kalifornien råkar ut för den stora jordbävningen och försvinner i ett svart hål i direktsändning i TV.

DROGFRITT
Det tidigaste historiska beviset på förekomsten av alkohol är en papyrusrulle från omkr 3500 f Kr som beskriver ett bryggeri i Egypten.

FRIDA EFTER AUGUST
1933: Båda Frida Uhls barn blir svenska medborgare.

Apropå återuppstånden. Bibeln är död! Eller är den bara skändad?

Oxford University Press har gett ut en ny, politiskt korrekt version av den gamla best-sellern. Alla ord och uttryck som kan uppfattas som förnedrande för alla upptänkliga minoriteter är avlägsnade. Till och med Guds ”right hand” har ersatts med ”mighty hand” för att inte diskriminera mot vänsterhänta.

Alla könsbestämmande ord är neutraliserade, Gud är inte längre ”han”, och Jesus har förvandlats från ”Son of man” till ”the Human One”. Vi får inte längre veta att judarna dödade Jesus och svart får inte vara symbol för ondskan.

Den nya bibelversionen har delat den engelska menigheten. De bibeltrogna menar att det är hädelse, anhängarna försvarar sig med att olika bibelöversättningar har ersatt varandra i flera hundra år och om nya lärjungar kan vinnas må det vara hänt.

Det här är nog bara en början. Snart får vi också politiskt korrekt schack där svarta och vita pjäser turas om att börja först varannan gång och där bönderna är lika mycket värda som kungen och drottningen.

Sett

6 scarlet

* The scarlet car – USA 1917 Joseph De Grasse – med: Lon Chaney

6 mamma

* Varoonegi /Ta hand om mamma – Iran 2016 Behnam Behzadi

6 mamma2

6 phases

* Form phases #4 – USA 1954 Robert Breer

6 tomorrow

* Tomorrow is forever – USA 1946 Irving Pichel – med: Orson Welles

6 tomorrow 2

6 christmas

* The days before Christmas – Kanada 1958 Stanley Jackson, Wolf Koenig, Terence Macartney-Filgate

6 stabs

* Little stabs at happiness – USA 1959 Ken Jacobs

6 wedlock

* Wedlock House. An intercourse – USA 1959 Stan Brakhage

6 bird

* Bird of paradise – USA 1932 King Vidor

6 bird2

1 september

gårDagens kvinna: Florence Foster Jenkins (1868-1944)

florence-foster-jenkins

En taxiolycka 1943 ledde till att Jenkins lyckade ta ett högre F än hon någonsin kunnat tidigare. I stället för att stämma taxibolaget gav hon chauffören en låda med kubanska cigarrer. Hon hyllades redan som världens värsta operasångare. Arvtagaren från Pennsylvania hade länge varit ett skämt bland kännare och musikkritiker som ofta skrev ambivalenta recensioner i stil med: “Her singing at the finest suggest the untrammeled swoop of some great bird.” (Robert Lawrence, Saturday Review) eller “a subtle ghastliness that defies description”. (Edward Tatnall Canby i Newsweek). När hon var över 70 gjorde hon sitt livs konsert i Carnegie Hall, den 25 oktober 1944. I ett nummer slängde hon rosor till publiken, vid åtminstone ett tillfälle korgen också. Efteråt samlade hon in dem till nästa föreställning. Nu har Meryl Streep gjort henne på film (se nedan).
Om Florence och Meryl.

 

florence_fo

 

Läst

allvarsam

  • Hjalmar Söderberg: Den allvarsamma leken

Redan från de första raderna i hans första roman förstod jag att han inte var något för mig. Och fyra romaner senare har jag inte ändrat uppfattning. Alla kretsar kretsar kring samma trötta tema. Att jag började läsa dem beror på att de var väldigt billiga på rea för ett par år sedan och att de vara de första volymerna av hans samlade verk. Några fler tycks inte ha kommit, men jag tänker ge hans andra typer av texter en chans. Utgåvan är väldigt trevlig, presentation och annoteringar är intressanta..

allvarsam2

allvarsam3

Sett

Kino_glaz.jpg

* Kino-Glas /Kino-Eye – Sovjet 1924 Dziga Vertov

florence

* Florence Foster Jenkins – England 2016 Stephen Frears – med: Meryl Streep, Rebecca Ferguson

Den riktige Florence

florence2


The film musical with the most songs:

indra

Indra Sabha – India 1932 a Hindi movie with 71 songs in 211 minutes.

Technicolor

dancing1

Color Classics: Dancing on the moon (#356) 1935 Dave Fleischer

Most of these early 2-colour Technicolor films are in circulation as Cinecolor television prints.

dancing2dancing3dancing4dancing5

Hört

Gershwin on the Internet

Ginger rhumba
1937
No recordings found.

26 januari

gårDagens kvinna: Dorothy C Hodgkin (1910-1994)

Dorothy Hodgkin

Engelsk nobelpristagare 1964 i kemi för att ha bestämt strukturen i biokemiska substanser som penicillin och vitamin B12.

The Daily Bridge

Newbridge

New Bridge
The Thames, Oxfordshire.
The stone arch bridge opened in the 14th century making it one of the two oldest bridges on the river.

Läst

Hjalmarcitat

  • Jag tror på köttets lust och själens obotliga ensamhet – Hjalmar Söderberg – De bästa citaten

Jag blev påtvingad den här vid bokmässan, misstänker att det var han som gjort inledning och urval, Kaj Attorps. Jag förklarade nämligen i Strindbergs-montern, där Söderberg numera också håller till, att jag hade läst två av Söderbergs romaner och höll på med den tredje och tyckte inte att det var roligt alls, en uppfattning som många haft genom åren. Samlingen har inte alls fått mig att ändra åsikt. Det finns inte många fyndigheter heller: ”…åren har lärt honom att man måste draga gränser kring sitt medlidande.” – ”…det är lika omöjligt för en kvinna att leva utan man som att bita av sin egen näsa.”

Sett

TheBigShort

* The big short – USA 2015 Adam McKay

Jag tyckte intensivt illa om den här filmen från första rutan, men fascinerades av de skruvade uttrycken, tror inte jag sett något liknande, antar att det lockar anhängare av vulgokomedier, dit jag inte hör. Dessutom finner jag hela finansvärlden motbjudande, går inte gärna ens in i en bak, så allt var emot filmen, men jag såg halva i alla fall.

figures-de-cire

* Figures de cire – Frankrike 1914 Maurice Tourneur

Folie

* La folie du Docteur Tube – Frankrike 1915 Abel Gance

Max amour

* Le hasard et l’amour – Frankrike 1915 Max Linder

Hört

Gershwin on the Internet

Dance alone

163. Dance alone with you
Funny face (not used) 1927 – Lyrics: Ira Gershwin
No recordings found.

 

31 december

gårDagens kvinna: Katharine Stevens Fowler-Billings (1902-1997)

Katherine-Stevens

Amerikansk geolog. Som barn älskade hon att klättra i bergen i New Hampshire. Vid Bryn Mawr College (för kvinnor)  hade hon som lärare Florence Bascom (1862-1945), den 2:a kvinnan i USA med examen i geologi. Vid undervisningen på Columbia University var hon tvungen att sitta bakom en skärm, eftersom det inte var normalt att kvinnor studerade geologi. Efter examen kartlade hon Laramie Mountains på egen hand, inga män ville jobba med henne. 1929 reste hon till Syd-Afrika för att delta i en geologi-kongress, men hon påbörjade istället en vandring genom hela Afrika, från Johannesburg till Kairo. På vägen träffade hon skotten och geologen Jock Lunn. De gifte sig, men problemet var att han inte fick ta med sig sin fru på expeditionerna i Väst-Afrika. Så hon gav sig iväg på egen hand i närliggande Sierra Leone där hon ledde två expeditioner och fick smeknamnet Gold Missus. Ryktet om hennes kraftfulla juju spred sig och hon välkomnades i byarna. Efter skilsmässa återvände hon till USA där geologi hade blivit en prioritet på grund av det annalkande kriget. Mineralet mica var viktigt för krigsindustrin och Katharine visste att det fanns övergivna mica-gruvor i New Hampshire. Hon anställdes som geolog av regeringen och vid Boston Museum of Natural History. Hon gifte sig med en geolog, Marland Billings, och fick två barn. Fortfarande som 80-åring var hon ute och kartlade, men nu som ett led i att bevara naturområden för framtiden.

katherine

The Daily Bridge

whitchurch

Whitchurch Bridge
The Thames, between Pangbourne, Berkshire and Whitchurch-on-Thames, Oxfordshire.
The first bridge opened in 1792. It has been reconstructed in 1852, 1902 and 2015.
Most bridges started out as toll-bridges, Whitchurch still is, one of only two remaining.

Whitchurch-Bridge

Se min reseblogg för turen på Themsen mellan Whitchurch och Pangbourne.

Läst

  • Hjalmar Söderberg: Doktor Glas

Jag är definitivt ingen beundrare av Söderberg, han irriterar mig. Och det är jag tydligen inte ensam om av mottagandena genom åren att döma. Efter tre romaner visar det sig att han bara skrev om en enda sak, han hade ett tjejproblem som kan sammanfattas: om man lyckas med att förföra en flicka, så blir hon en dålig flicka. Redan på några sidor in av hans sista roman, Den allvarsamma leken, dyker den ohållbara ekvationen upp igen. Så varför läser jag honom. Jag fick de fyra volymerna (de första av en komplett utgivning i 17 band) billigt på rea. Kommentarer och notapparat är överlägsen Strindbergsutgåvan, så jag lär mig en hel del från dem. Och om jag begränsar mig till tre-fyra sidor om dagen av Söderbergs text, så hinner jag inte bli alltför irriterad.

Sett

klondike

* Klondike Annie – USA 1936 Raoul Walsh – med: Mae West

klondyke

Hört

Gershwin on the Internet

The following 3 songs are from Song of the flame, 1925, with lyrics by Otto Harbach & Oscar Hammerstein II. No recordings found.

Far away
Tar-tar
Women’s work is never done – co-composer: Herbert Stothart

14 september

gårDagens kvinna: Yekaterina Dolgorukova (1847-1922)

Catherine_Dolgorukov

Efter ett långt äktenskap med åtta barn blev tsar Alexander II förälskad i 16-åriga Dolgorulci med vilken han fick fyra barn. När hans hustru låg döende flyttade han in älskarinna och barn i våningen ovanför i Vinterpalatset och 40 dagar efter sin hustrus död gifte han sig med Katarina. 1881 lyckades det åttonde attentatet mot tsaren när han sprängdes i bitar på gatan. Katarina reste till Paris och tog med sig ett av hans fingrar.

Läst

martin-bircks-ungdom

  • Hjalmar Söderberg: Martin Bircks ungdom

Söderbergs fyra romaner är de första delarna som publicerats av hans samlade skrifter, antagligen för att ansågs som de mest säljande. Så det är lite betänksamt att de inom ett år säljs ut vrålbilligt på rea eftersom folk antaligen inte kommer att springa benen av sig för de kommande volymerna med litteraturkritik och religiösa betraktelser antagligen. Serien är prydligt presenterad, en miniversion av Strindbergsutgivningen med utförligare kommentarer.

Hört

Gershwin on the Internet

50. Across the sea
George White’s Scandals of 1922 – Lyrics: B G DeSylva & E Ray Goetz

Kenny Drew

17 augusti

gårDagens kvinna: Evangeline Booth (1865-1950)

evangeline-booth

Hon föddes på julafton 1865. Pappa William höll på att skapa Frälsningsarmén, mamman Catherine hade precis läst Onkel Toms stuga och ville döpa dottern till Little Eva, men det blev Evelyne. När hon var 15 blev hon sergeant i sin fars armé och sålde War Cry på East Ends gator. Vid 20 blev hon kapten, men tyckte att hon inte gjorde tillräckligt, så hon klädde sig trasor och sålde blommor på Piccadilly Circus. Hon blev chef för London-avdelningen och pappans favoritproblemlösare. Han skickade henne till USA när avhoppare försökte ta över rörelsen. Hon utestängdes från högkvarteret, men klättrade in via  brandstegen, blev utbuad, men svepte in sig i den amerikanska flaggan och sjöng Over Jordan without fearing och de församlade häpnade. Hon följde emigranterna västerut och predikade för 25 000 gruvarbetare i Yukon. När hon blev chef för Frälsningsarmén i USA föreslog en vän att hon skulle ändra sitt namn till Evangeline. Under hennes ledning ökade antalet avdelningar från 696 till 4500. Under första världskriget skickade hon ut hundratals armésystrar att ta hand om soldaterna i fält. Vid 10-årsminnet av kriget bjöds hon till Triumfbågen i Paris att fira tillsammans med Pershing och Foch. 1934 blev hon världschef för Frälsningsarmén och hedrades i New York med en parad.

Läst

forvillelser

  • Hjalmar Söderberg: Samlade skrifter 2: Förvillelser

På bokrean upptäckte jag Söderbergs fyra romaner i en planerad komplett utgivning av hans verk i 17 delar. Det kan inte ha börjat bra om de redan reas. Utgåvan tar Strindbergs Samlade Verk som utgångspunkt: röda band (fast något mindre, volymerna skulle väl ha blivit för tunna i det större format), ordförklaringar (men mer utvecklade och med fotnotssiffra i texten, Strindbergsutövarna tyckte väl en sådan inte hörde till Strindbergs text, den hör inte till Söderbergs heller, men man kan lätt bortse från det och gläds åt att det blir lättare att veta när det är dags att titta i fotnotstexten).  Stämningarna från 40-talsfilmen (som jag har mer erfarenhet av) är tydliga, där (som här) det största problemet är hur man ska förhålla sig till flickor, om de inte håller på sig är de inte längre goda och de blir ju ett hopplöst utgångsläge för en yngling. Söderbergsutgåvan verkar mänskligare på något sätt än den stränga hållningen i Strindbergs. Eftersom jag har läst allt av honom ser jag fram emot att erövra Söderberg och hoppas att de hinner få ut allt under min livstid.

Sett

puppe-2

* Die Puppe – Tyskland 1919 Ernst Lubitsch

* Sul Lago di Como – Italien 1913

Visad i Bologna i sektionen Recovered and Restored i programmet Grand Tour d’Italie II

Ouled-Nail-dancers-musicians

* Danses algériennes I – Danse de Ouled-Nail – Frankrike 1902

Visad i Bologna i sektionen Recovered and Restored i programmet Divas and color in silent film

kobelkoff

* Kobelkoff – Frankrike ca1900

Visad i Bologna i sektionen Recovered and Restored i programmet 30 years Lobster Films

farfalle

* Handokolorerade fjärilsdanser

En antologi med följande filmer: Ballet libella; Danse fleur-de-lotus; Danse du papillon (samtliga Frankrike 1897), Annabelle butterfly dance (USA 1895), Annabell serpentine dance (USA 1897), Danse serpentine (Frankrike ca1900) ; Farfalle (Italien 1907 visad i Bologna i sektionen Recovered and Restored i programmet 30 years Lobster Films)

cochon_danseur

* Le cochon danseur – Frankrike 1907

Visad i Bologna i sektionen Recovered and Restored i programmet 30 years Lobster Films

hot-jazz

* Jazz hot – England 1938

Visad i Bologna i sektionen Recovered and Restored i programmet 30 years Lobster Films

keaton candid

* Keaton Candid Camera

Visad i Bologna i sektionen Recovered and Restored i programmet 30 years Lobster Films

Hört

Gershwin on the Internet

selwyn

No recordings found for these two songs from Piccadilly to Broadway 1920; Selwyn’s snapshots of 1921 – Lyrics: E Ray Goetz

The baby blues

On the brim of her old fashioned bonnet