5 mars

gårDagens kvinna: Emily Murphy (1868-1933)

emily murphy

Kanadensisk advokat som 1916 blev den första kvinnliga magistratsdomaren i det brittiska imperiet, men en försvarsadvokat ifrågasatte hennes auktoritet eftersom en gammal brittisk lag menade att kvinnor inte var legala “personer” och därför inte omfattades av privilegier och rättigheter. Högsta domstolen i Alberta bekräftade hennes position, men hon fortsatte att möta motstånd. 1927 gick hon ihop med fyra andra kvinnor för att ifrågasätta Sektion 24 i den brittiska nord-amerikanska förordningen enligt vilken endast män kunde väljas till senaten. Högsta domstolen menade i sitt beslut 1928 att “women, children, criminals and idiots are not legally ‘persons’” The Famous Five (som de blev kända som) överklagade till the Judicial Committee of the British Privy Council som 1930 beslutade att ordet “person” omfattade båda könen. Fyra månader senare hade Kanada sin första kvinnliga senator, Catrine Wilson.

emily murphy stamp

Emily murphy bill

emily murphy news
The Famous Five

The Daily Bridge

holz2.jpg

Holzbrücke /Säckingerbrücke
The Rhine, between Bad Säckingen (Germany) and Stein (Switzerland).
The original covered wooden bridge openen in 1272, but was destroyed in 1570, 1633 and 1678. The current is from 1700. Since 1979 only for pedestrians.
Length: 207 m, the longest covered bridge in Europe.

holz

Sett

The Agony and the Ecstacy Quad

* The agony and the escstasy – USA 1965 Carol Reed

Agony-and-the-Ecstacy

Hört

Gershwin on the Internet

fletcher2

193. Strike up the band Opening Act I (also known as Fletcher’s American chocolate choral society workers)
Strike up the band 1930 – Lyrics: Ira Gershwin
No recordings found.