19 maj

gårDagens kvinna: Alma Mahler (1880-1964)

alma mahler.jpg

Född Schindler. Hon spelade en framträdande roll i Wiens konstnärliga, musikaliska och litterära värld under 1900-talets första decennier. Hon var i tur och ordning älskarinna åt målaren Oskar Kokoschka, gift med Bauhausarkitekten Walter Gropius, kompositören Gustav Mahler och författaren Franz Werfel. Hon överlevde dem alla och kallades skämtsamt för “De fyra konsternas änka.”

Sett

The first feature film in Brazil:

Brazil Crime.jpg

O crime dos Banhados 1913 Francisco Santos – producer: Guarany Film

The first talkie in Brazil:

Brazil Acabaran

Acabaram-se os Otarios 1930 Luiz de Barros – with: Genésio Arruda, Tom Bill

Technicolor

Toy shop

The toy shop (#126) 1928 Martin Justice

An all-colour short.


iron jaw1

* Iron jawed angels – USA 2004 Katja von Garnier – med: Hilary Swank (Alice Paul)

En positiv överraskning, betydligt mer levande i karaktärer och dramaturgi än den mer kända Suffragette. Alice Paul var gårDagens kvinna den 15 maj.

iron jaw2iron jaw3

Hört

Gershwin on the Internet

245. Of thee I sing: Finale ultimo
Of thee I sing 1931 – Lyrics: Ira Gershwin
No recordings found.

 

15 maj

gårDagens kvinna: Alice Paul (1885-1977)

AlicePaul_AF.jpg

Ordförande i National Woman’s party i USA. Kväkarbakgrunden och den sköra framtoningen stod i skarp kontrast till hennes militanta aktioner för kvinnlig rösträtt. Hon fängslades efter en demonstration framför Vita huset där en docka föreställande president Wilson hade hängts. Den 5 november 1917 inledde hon en hungerstrejk som spred sig till andra fångar. Hon tvångsmatades och släpptes i förtid. I filmen Iron Jawed Angels (2004) spelades hon av Hilary Swank.
alice paul hilary swank

Sett

First talkie in Australia:

Fellers

Fellers 1930 Arthur Higgins, Austin Fay.

Technicolor

MadameDubarry_1928_1

Madame du Barry (#123) 1928 R William Neill

The second reel of the colour short is preserved.

MadameDubarry_1928_2MadameDubarry_1928_3

who done1.jpg

* Who done it? – USA 1942 Erle C Kenton – med: Abbott & Costello

who done2

Hört

Gershwin on the Internet

242. The senate (Scene III)
Of thee I sing 1931 – Lyrics: Ira Gershwin
No recordings found.