Den första kvinnliga gynekologen.

gårDagens kvinna: Agnodice (300-talet f.Kr.)

agnodice

Den första kvinnliga gynekologen (läkare och barnmorska) fanns i Aten. Hon var tvungen att klä ut sig till man för att kunna arbeta. Avundsjuka konkurrenter anklagade kollegan för att förföra kvinnor. Vid rättegången avslöjade hon att hon var kvinna och anklagades då för att praktisera ett manligt yrke. Men flera av hennes patienter trädde fram och vittnade till hennes fördel och hon fick fortsätta att arbeta.

agnodice2

Kronologi

Romerska kvinnor protesterar 195 f. Kr. mot Lex Oppia som förbjuder kvinnor att äga mer än en liten mängd guld, bära färgglada kläder och och köra hästvagnar inom staden. Trots deras män lyckades de fylla Forum, blockera angränsande gator med hjälp av tillskyndande kvinnor från omgivande byar och städer. De vann, lagen togs bort.

003-vestonice

Venus från Vestonice, Mähren – Paleolitisk

Do do

De lärde diskuterar huruvida drontens läte påminde om en ung gås – eller en giraff, dvs att den inte förmådde åstadkomma något ljud alls. (Å andra sidan diskuteras det även om giraffen trots allt kan utstöta ett lätt grymtande.)

Läst

Dagsländan lever bara 6 timmar, men den lägger ägg som det tar tre år för innan de kläcks.

Amanda McKittrick Ros (1860-1939) är mer känd som världens värsta romanförfattare, men hon skrev dikt också. Den här heter ”Vid ett besök i Westminster Abbey”:

Holy Moses! Take a look!
Flesh decayed in every nook,
Some rare bits of brain lie here,
Mortal loads of beef and beer.

Sett

ambassade

* L’ambassade – Frankrike 1973 Chris Marker

En plågsam 8 mm filmad, som det tycks, av en slump, när flyktingar tar skydd på en ambassad.

sweet-sounds

* Sweet sounds – USA 1976 Richard Robbins

En sweet liten film om barn på en musikskola.

Hört

THE MUSICAL – A HISTORY

1775: The American revolution begins
1776: American Declaration of Independence
1783: Britain recognises American independence

Old American Company (earliest repertory company in US) 1787-92
Thomas Godfrey was associated in some way with the company.

parthia.jpg

The Prince of Parthia
by Thomas Godfrey
opened April 24 1787 at New Theatre, Southwark, Philadelphia
1st professionally produced play (not musical) written by an Amerian

olio = song & dance interlude to serious & musical plays