4 september

gårDagens kvinna: Hetty Green (1835-1916)

hettygreen-dog

Som äldsta dottern till ett kväkarpar ärvde hon 10 miljoner dollar. I stället för att leva gott på dem utökade hon rikedomen genom investeringar och att valde att leva snålt tills hon blev USA:s (kanske hela världens) rikaste kvinna. 1867 gifte hon sig med miljonären Edward H Green och skilde sig några år senare. Han hade förstås fått skriva på ett kontrakt som skyddade hennes pengar. När hennes son behövde en knäoperation klädde hon honom fattigt för att slippa betala, men blev avslöjad. Flera år senare tvingades han amputera benet. Green gjorde inget annat än att låna ut pengar mot ränta och vid sin död var hon värd 100 miljoner dollar.

Läst

designprogram

  • Designprogram. Göteborgs infarter

Ett projekt mellan Vägverket och Göteborg med kranskommuner om att göra infarterna mer estetiska. Det är i och för sig intressant att få alla infarter till Göteborg redovisade i en massa bilder och diagram som lyfter fram miljöer som kan göra det trivsammare för bilister på väg in och ut. Men vad har inte det inte kostat att göra den här studien och är det inte frågan om aspekter som man borde ha tagit hänsyn till innan man började bygga vägar, broar och mot. Det känns väldigt ointressant att läsa långa beskrivningar om att ”bevara utblick”, ”anpassa belysning” och ”ta bort stängsel”. Det här borde ingå i varje vägbyggnadsbudget från början.

Sett

0409 holmes suitor

* The adventures of Sherlock Holmes: The case of the violent suitor

0409 forstadsprast

* Förstadsprästen – Sverige 1917 Georg af Klercker

Inspelad av Hasselbladfilm i Göteborg. Slumkvarteren är från Otterhällans gator och den fina villan är Överås, parkbilderna antagligen i närheten. Men Hasselblad undvek att filma typiska göteborgsvyer, antagligen för att handlingarna skulle utspela på en neutral plats och lättare gå att sälja. Överåsbilderna är tagna så tätt inpå huset att man inte ser något av miljön runt om.

0409 abeille

* L’Abeille et la rose – Frankrike 1908 Segundo de Chomón

Originalet var 28 mm.

0409 barcelone

* Barcelone et son parc – Frankrike 1912 Segundo de Chomón

Originalet var 28 mm (och inte i vidfilm som i de här länkarna)

0409 cuisine

* Cuisine abracadabrante – Frankrike 1908 Pathé

Originalet var 28 mm (så här ska formatet se ut när det gäller gamla filmer) Observera hur man försöker fylla hela bildytan med aktivitet i slutscenen.

0409 ombres

* Les ombres chinoises – Frankrike 1908 Segundo de Chomón

Originalet var 28 mm.

0409 cigar

* Premier cigare d’un collegien – Frankrike 1906 Louis Gasnier – med: Max Linder

Originalet var 28 mm.  IMDb påstår att filmer är från 1908, men det är året den visades i USA.

0409 sang

* Sang espagnol – Frankrike 1908 Pathé

Originalet var 28 mm.

0409 scarabe

* Le scarabee d’or – Frankrike 1907 Segundo de Chomón

Originalet var 28 mm.  Det finns flera länkar till versioner med fel format och en som påstår att filmen regisserats Ferdinand Zecca.

Hört

Gershwin on the Internet

gersh sinbad

42. Swanee Rose
Sinbad 1921 – Lyrics: Irving Caesar & B G DeSylva
Originally called Dixie Rose.
No recordings found.

25 augusti

gårDagens kvinna: Kristina Warg (1703-1769)

Warg1Warg2

Mer känd som Kajsa (Cajsa) Warg, författare till kokboken Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber, utgiven 1755. Hon skrev under signaturen C.W. Hennes mest kända och felciterade uttryck löd egentligen: “Man tager om man så hafva kan.”

Läst

utflykter

* Anders Gustafsson & Håkan Karlsson: Med kollektivtrafiken till förhistorien. En vägvisare till 17 fornlämningsmiljöer i Göteborgsområdet

Texten är ofta lika blommig som den otympliga titeln, som påminner om de där långa som böcker hade förr i tiden när man ville sammanfatta hela innehållet. Efter en snabbgång av arkeologins historia, som är full av onödiga uttryck som “troligtvis” och “cirka” (är det inte självklart att tidsangivelsen “4000 f Kr” är cirka?), kommer huvuddelen av boken, en presentation av hällristningar, gravfält, tomtningar och annat aptitretande från förr i tiden. Det är föredömligt med tydlig karta och vägbeskrivning för buss och spårvagn, antar att om man vill cykla eller åka bil, så får man följa linjerna. Det finns ett snusförnuftigt resonerande som nog kommer från någon pedagogisk modell i arkeologiundervisning. Hur användbar den här är beror på hur intressant man tycker det är att åka omkring och titta på högar med stenar.

Sett

25 starewicz

* Fétiche prestidigitateur – Frankrike 1934 Wladislaw Starewicz

Visad i Bologna i sektionen Kids & Young i programmet Pioneers of cinema: Animation

25 cretinetti

* Come fa che l’ingordigia rovinò il natale a Cretinetti – Italien 1910 André Deed

Visad i Bologna i sektionen Kids & Young i programmet Slapstick Comedy

25 chomon

* Le scarabée d’or – Frankrike 1907 Segundo de Chomón

Visad i Bologna i sektionen Kids & Young i programmet The Magic of fairy tales

Hört

Gershwin on the Internet

gersh just to know

34. Just to know you are mine
A dangerous maid 1921 – Lyrics: Arthur Francis (Ira Gershwin)
No recordings