Från guvernör via Marker till Offenbach.

gårDagens kvinna: Nellie Tayloe Ross (1876-1977)

ross-1

Den första kvinnliga guvernören i USA, från den 1 januari 1925. 1933 blev hon den första kvinnliga chefen för det amerikanska myntverket, en post hon innehade till 1953.

ross-2ross-3

Kronologi

Romerska flickor går under 2:a århundradet i skola från sju till fjorton år. De studerar grammatik, grekiska, latin, grekisk litteratur, musik, astronomi, historia, mytologi, filosofi och dans.

016b offerprocession.jpg

Offerprocession på sarkofag i Hagia Triada, Kreta, senminoisk.

Läst

”A bestseller is the gilded tomb of a mediocre talent.”
Logan Pearsall Smith

Ur försäkringsbolagens rapporter:
* En lastbil backade igenom vindrutan rakt i ansiktet på min fru.

FÖRFATTARE MED NY BOK SLÄPPTE SIG

Vad gjorde folk, innan de började blogga och kvittra, med all den lediga tid som måste ha blivit över? Jo, man satt framför TV-apparaten. Och innan dess? Man gick på bio. Och innan dess. Man lyssnade på radio. Och innan dess? Man läste böcker. Och innan dess. Ja då, då var det långtråkigt.

Före böckerna fanns handskrifterna. De skrevs, och kopierades, för hand, så upplagan var aldrig stor. När Gutenberg uppfann boktryckarkonsten i mitten av 1400-talet ökade upplagan, men det gick trögt i början eftersom kännarna tyckte att tryckta böcker var en billig massproduktion jämfört med handskrivna. Det gick över så småningom, även om det upprepas då och då, CD vs vinyl, video vs film.

Göteborgarna hade inte så stor nytta av uppfinningen i början, eftersom läskunnigheten inte var särskilt utbredd. Det gick att få böcker från tryckerier, men det visade sig inte finnas underlag för regelrätt bokhandel på 1700-talet. Böcker kunde säljas på marknader, till exempel i Tyska bodarna, nedanför kyrkan med samma namn.

1808 fick staden en boklåda i hörnet av Sill- och Götgatorna, men det märktes inte utåt. Man var tvungen att dra i en klocksträng för att bli insläppt. Universitetsbokhandlaren i Lund, Christian Wilhelm Kühl Geerup öppnade en affär i Göteborg i november 1830 i det Åkermanska huset vid Tyska bron. Bland de anställda fanns N J Gumpert, som avancerade så snabbt att han 1843 kunde byta namn på affären till N J Gumperts Bok- och Musikhandel.

Vid den här tiden lärde sig alltfler göteborgare att läsa och bland de titlar som Gumperts kunde ställa upp med fanns:

* Brännvins-Bränningen efter äldre och nyare methoder. Af G. Krauss. Från Tyskan öfversatt af en Brännvinsbrännare med flerårig praktik. 2 Riksdaler Banco.

* Dålig hörsel. En ny högst enkel method att bota medelst varma ångors inledande i örtrumpeten. För Läkare och Patienter af P. H. Woff. 12 skilling.

* Tyst! Oumbärlig Rådgifvare för älskande och nygifta. 3:dje svenska upplagan i illustreradt och försegladt omslag. 32 sk.

* En Jungfrus heliga stunder vid och efter hennes Confirmation. 24 sk.

* Anvisning att genom högst enkel behandling, som hvarken är smärtsam eller förenad med kostnad, befria sig från Liktornar. Dansk liktornsoperatör. 4 sk.

* Om Qvinnobröstet hos barnet, flickan och modren. Om bevarandet af dess fägring samt om digifning och amm-sjukdomar, af D:r Albrecht. 20 sk.

* Första Bröllopsnatten. Physiologisk afhandling af M. O. de St. Ernst. 18:de upplagan. 24 sk.

KÄLLA: Från Sillgatan till Gumperts hörne. 150 års bokhandelshistoria av Claes Krantz.

Sett

marker casque.png

* Casque bleu – Frankrike 1996 Chris Marker

marker-eclipse

* E-CLIP-SE – Frankrike 1999 Chris Marker

marker-chats

* Chats perches – Frankrike 2004 Chris Marker

FRÅGA: Vad heter filmen som Sydney Pollack och Robert Redford 1975 baserade på James Gradys roman Six days of the condor? (Svar längst ned.)

Hört

A HISTORY OF THE MUSICAL

Mocking Bird Minstrels 1855
1st minstrel show staged by blacks

offenbach

Jacques Offenbach (1819-1880)
a small sample of his work

offen-pepito

Pepito
Oct 28, 1853, Théâtre des Variétés, Paris
opéra comique

Madame Papillon
Oct 3, 1855, Bouffes-Parisiens, Salle Lacaze, Paris
opérette

offen-bata

Ba-ta-clan
Dec 29, 1855. Bouffes-Parisiens, Salle Choiseul, Paris
chinoiserie musicale

offen-orphe

Orphée aux enfers
Oct 21, 1858, Bouffes Parisiens, Salle Choiseul
opéra bouffon, libretto by Henri Meilhac & Ludovic Halevy
Can can

offen-belle

La Belle Helene
Dec 17, 1864, Théâtre des Variétés, Paris
opéra bouffon, libretto by Henri Meilhac & Ludovic Halevy

comic opera = opera bouffe, operetta
pasticcio = ballad opera/comic opera

American Civil War – 1861
End of Civil War, slavery abolished – 1865


SVAR: Three days of the condor