26 juli

gårDagens kvinna: Bl Marguerite Bourgeiys (1620-1700)

Bl Marguerite Bourgeiys

Efter flera misslyckade försök att komma in i ett kloster åkte hon till Kanada och startade den första skolan i Montreal förutom att hon missionerade bland indianerna. Fler kvinnor anslöt sig och en fri religiös grupp i fattiga kläder och utan kloster utvecklades, till kyrkans förtret i början, men så småningom accepterad. Hon blev saligförklarad 1950.

Sett

https://agoraspeaks.files.wordpress.com/2014/07/67529-201105060457272521war_feathers.jpg

* Our gang: War feathers – USA 1926 21/11 Robert McGowan (Roach K-12)