Sett

* Snabba cash – Livet deluxe – Sverige 2013 – Jens Jonsson

* Tup-Tup – Jugoslavien 1972 – Nedejko Dragic

* Blazes – USA 1961 – Robert Breer

* Mothlight – USA 1961 – Stan Brakhage

* Black TV – USA 1969 – Aldo Tambellini

Hört

* Sök stipendium: Donerat till dåvarande Poliskammaren ”till momentuellt understöd för sådana uslingar som härstädes stundom kunna anträffas.” Ej utdelning de senaste åren. Permeterad. 100 kr.