JOAN BENNETT OCH DEN SISTA JEAN RENOIR.

Kronologi

8 Egyptian flute

Dubbelflöjtspelare på egyptisk väggmålning (ca -1400).

Läst

on Broadway

*  On Broadway. Performance photographs by Fred Fehl. Text by William Stott with Jane Stott.

Ett ovanligt dokument, bilder från teater på Broadway från 1940 till 1968. Många kända namn från filmen, skådespelare, författare, regissörer, dyker här upp i ett sammanhang som de flesta av oss inte haft en aning om.

Sett

nattfilmen

thirty days

* Thirty days of hard labor – USA 1912 Oscar Apfel

frukostfilmen

Children

* Children on trial – England 1946 Jack Lee
Jämfört med Mai Zetterlings Scrubbers är den här ungdomsvårdsanstalten ett Sörgården med skavanker.

kvällsfilmen

woman
* The woman on the beach – USA 1947 Jean Renoir (sista amerikanska) – med: Joan Bennett

Till skillnad från t ex västerns och musikaler, så gjordes inga film noir; det är ett begrepp som uppfunnits långt senare och applicerats på en viss typ av film som från början beskrevs som kvinnofilmer eller melodramer; det senare passar i hög grad på den här. Det är antagligen Renoirs sämsta film, och det är väl anledningen att jag dröjt med att se den. Renoir själv var mycket nöjd med filmen, inte så testfilmen, vilket ledde till att han gjorde stora förändringar, antagligen till filmens nackdel. Nu har jag sett alla filmer av Renoir, i princip. När vi börjar närma oss stumfilmstiden är det svårt att veta vad som fortfarande existerar.

SETT TIDIGARE
* Wedding present – USA 1936 Richard Wallaee – med: Cary Grant, Joan Bennett

Wedding