Gamla pirater

I december 1843 publicerades Charles Dickens A Christmas Carol. Drygt två veckor senare kom en piratkopia, för bara en penny.Piraterna Richard Egan Lee och Henry Hewitt menade att de gjorde Dickens en tjänst genom att göra boken skulle nå dem som annars inte skulle ha råd att köpa den. Böckerna var ett nytt massmedium och att inte göra dem tillgängliga  för alla skulle vara ett hot mot det fria ordet. Dickens fick betala ett högt pris, fysiskt, psykiskt och finansiellt, i sin kamp för sina rättigheter. Den tidens legala system frikände piraterna.

”I shall not easily forget the expense, and anxiety, and horrible injustice of the Carol case, wherein, in asserting the plainest right on earth, I was really treated as if I were the robber instead of the robbed.”

Otaliga dramatiska bearbetningar följde, tre hade premiär den 5 februari 1844, och i mitten av månaden kom fem till. Och på det sättet fortsatte det. Mellan 1834 och 1984 kom minst 3 000 dramatiseringar från Dickens verk. Vad det gäller A Christmas Carol gjordes bara en med hans godkännande.