MER GAMMALT SKRÄP och ENGELSKT À LA ERIC AMBLER.

Kronologi

20 Pollock

Jackson Pollock (1912-56): Månkvinnan skär cirkeln (1943).

Sett

nattfilmen

SHOOTING

* Shooting captured insurgents – USA 1898 kamera: William Heise

* Ruins of Chinatown – USA 1906 kamera: Robert K Bonine

* The Bank Robbery – USA 1908 kamera: William Tighman

SETT TIDIGARE

tearing

* Tearing down the Spanish flag – USA 1898 J Stuart Blackton

* Napoleon and the Empress Josephine – USA 1909 J Stuart Blackton

* Oliver Twist – USA 1909 J Stuart Blackton

* Lady Godiva – USA 1911 J Stuart Blackton

frukostfilmen

straight

* Straight is the way – USA 1934 Paul Sloane

kvällsfilmen
* The October Man – England 1947 Roy Baker – efter Eric Ambler

october