4 januari

gårDagens kvinna: Catharina Ebba Horn af Åminne (1720-1781)

ebba

När Fredrik I:s älskarinna Hedvig Taube avled 1744 såg han sig om efter en ny, och blickarna föll på den välväxta och slanka Ebba. Hennes far hade en illa skuldsatt egendom, Husbygård i Södermanland, så Ebba såg till att kungen fick skriva på ett fördelaktigt ekonomiskt kontrakt innan hon släppte till. Förhållandet varade i två år varefter hon upphöjdes till riksgrevinna. 1762 gifte hon sig med riksrådet Ulrik Barck.

The Daily Bridge

Winterbrook

Winterbrook Bridge /Wallingford by-pass Bridge
The Thames, between Winterbrook and Mongewell, Oxfordshire.
The concrete and steelbridge opened in 1993.
Length: 55 m, 3 spans.

Läst

berömda måln

  • Berömda målningar

Återigen en bildrik bok från DK, i svensk översättning på Tukan förlag. Med en målning om dagen tog det mig 66 dagar att läsa boken. Den äldsta är från 1100-talet, den yngsta från 2007, så den ger en antydan om hur uttrycken förändrat sig. Jag är lite kluven till hur stor nytta jag har av detaljbeskrivningarna. Cirka två tredjedelar av bilderna är jag väl bekant med och kommentarerna är då ibland för självklara, medan de för den moderna konsten blir banala. Vid andra tillfällen blir texten informativ. Boken passar kanske bäst för en nybörjare till konststudier. Bilderna är stora och fina, och en liten människa används för att visa storleken på målningarna, något man aldrig annars får veta eftersom de publiceras lika stora oavsett originalets storlek.

Claude Monet: Näckrosdammen 1899.
Claude Monet: Näckrosdammen 1899.

Sett

Naniwa_erejii_poster

* Naniwa Ereji /Osaka Elegy – Japan 1936 Kenji Mizoguchi

naniwa

max fait

* Max fait de la photo – Frankrike 1913 Lucien Nonguet – med: Max Linder

max fait2

Hört

Gershwin on the Internet

148. That lost barbershop chord
Americana 1926 – Lyrics: Ira Gershwin
No recordings found.