10 december: the end of Melville

SETT

Un flic 1

— Un flic – Frankrike/Italien 1972 Jean-Pierre Melville

Han tycks ha blivit fixerad vid Rififi-kupper mot slutet, kanske för att stiliseringen passar med hans sätt att göra film. Inledningens bankrån görs mot semesterortens öde gator och Atlantens piskande vågor, men den stora kuppen med en helikopter och ett framrusande tåg, båda tydliga modeller, är tillkrånglad och overklig. Melville gillade manér, karaktärer och miljöer hämtade från amerikanska filmer, som skapar ett filmiskt snarare än ett verkligt landskap. Det blev till slut svårt att hålla balansen.

Un flic 2