ÄNGLAR, SKÖKOR och FEMINITET.

gårDagens kvinna: Marquise de Franzisca d’Aubigné (1635-1719)

franciska

Hustru till diktaren Scarron, senare Ludvig XIV:s älskarinna och från 1685 hans hemliga hustru. Med henne börjar den långa raden av politiskt inflytelserika mätresser.

Kronologi

6 beardsley

Aubrey Beardsley (1872-98): Femininitet


Magdalenahus, från början av 1200-talet till våra dagar bestående stiftelser för härbärgering av ångerfulla skökor. De hade dels världslig, dels kyrklig karaktär. Kvinnorna i dessa hus åtnjöt varje tänkbart skydd och fann ofta vägen tillbaka till det borgerliga samhället.

Läst

Angels

* Miranda Fellows: The art of Angels & Cherubs

Tematiska böcker om konst kan vara intressanta, men den här är bara larvig. Författarens kommentarer ligger på nivå med bokmärken.

Words

Words fail me.

Sett

what.jpg

* What price glory – USA 1952 John Ford

what2


Det första kvinnliga regissören var Alice Guy. Hennes första film, La Fée aux choux är svår att tidsbestämma. Om den gjordes 1896, så innebär det att hon också är den första regissören som någonsin gjorde en film med fiktiv handling